“Kraften i ett starkt engagemang”

HejEngagemang är är experter på ledarskap, medarbetarskap, medarbetarkommunikation och folkhälsa. De arbetar med hur dessa områden på bästa sätt når samklang och bidrar till ökat engagemang, välmående, prestationer och hållbara resultat. De håller nu en fantastisk föreläsning och workshop för execan kring kraften i ett starkt engagemang, en fråga vi chefsassistenter brottas med dagligen i våra arbeten. Hur får vi våra kollegor engagerade? Och hur ser vi till att både de och vi själva mår bra?

Vi börjar med frukost och som alltid ingår möjligheten att diskutera spännande frågeställningar med enbart andra chefsassistenter! Läs mer om föreläsning och workshop nedan.

Datum: 2024-02-16

Tid: 07:30-09:30

Plats: Centrala Stockholm

Kostnad: 195kr inkl moms (Gratis för dig som är ALL-IN medlem.)

Anmäl dig här senast 2024-02-08!

Föreläsning Kraften i ett starkt engagemang

 • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande
  ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
 • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra
 • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste
  utmaningarna är
 • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de
  relationer vi har kopplat till vårt arbete

Workshop Energikollen

 • Energikollen där du identifierar vad som ger energi kopplat till arbetet
 • Skapar en ”att göra-lista” baserad på vår individuella Energikoll du prioriterar olika aktiviteter för att
  öka din energi kopplat till ditt arbete.