”Kraften i ett starkt engagemang”

Öka din kunskap och få verktyg för medarbetarskap och engagemang

FÖRELÄSNING

 • Hur det hänger ihop utifrån arbetspsykologiforskningen gällande
  ledarskap, engagemang/motivation, välmående, prestation och hållbara resultat
 • Hur vi skapar de bästa av förutsättningar för andra och för oss själva att må bra och prestera bra
 • En kort bakgrund till hur det ser ut i de flesta organisationer idag och vilka de vanligaste
  utmaningarna är
 • Ett resonemang om vikten av att ta 100% ansvar för sitt eget görande och varande samt för de
  relationer vi har kopplat till vårt arbete

WORKSHOP

 • Energikollen där du identifierar vad som ger och din deras energi kopplat till arbetet
 • Skapar en ”att göra-lista” baserad på vår individuella Energikoll du prioriterar olika aktiviteter för att
  öka din energi kopplat till ditt arbete.

LÄS MER I PDF HÄR.

ANMÄL DIG HÄR!